BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

 1. Del dere inn i to grupper. Den ene gruppa skal være hunndyr, den andre gruppa skal være hanndyr.
 2. Still dere i en ring og bli enige om hvem som skal starte.
 3. Den som starter, bøyer hodet mot en annen i ringen og sendet et raut til speideren.
  • Hanndyrene lager gevir på hodet med hendene i tillegg til å lage lyd. 
  • Hunndyrene skal ikke lage gevir selv om de mottar et raut fra et hanndyr. 
 4. Den som mottar rautet skal først sende rautet tilbake til den som sendte det, og så sende et nytt raut videre til en annen i ringen.
 5. Hvis en begynnet å le, ikke klarer å sende rautet tilbake eller ikke klare å sende et nytt raut videre, er hen ute av øeken.
   

TIPS: Reinsdyrene skiller seg fra andre hjortedyr ved at både hannen og hunnen har gevir, hos alle andre hjortedyr er det bare hannen som har gevir. Hanndyrene har større gevis enn hunnene. Hvis dere leker leken som reinsdyr, kan hunndyrene bruke fingrene til å lage små gevir, mens hanndyrene lager større gevis med hendene eller armene.