Gå sammen to og to. Stå mot hverandre med fem meters mellomrom. Nå skal den ene gå frem mot den andre, og stoppe den den andre sier stopp. Bytt roller. Så gjentar dere øvelsen, men denne gangen er det den som går som skal velge å stoppe når den synes det er ubehagelig å komme nærmere.

Bytt gjerne par og gjenta hele øvelsen. Det beste er om man er en gang sammen med en man kjenner godt og en gang sammen med en man ikke kjenner så godt.

Temaer å snakke om:

  • Var det forskjell på hvor nære som var ubehagelig når man selv eller den andre skulle stoppe? Hvorfor er det sånn?
  • Var det ubehagelig å si i fra? 
  • Var det stor forskjell på hva dere syntes var ok?
  • Var det forskjell på hva du selv syntes var ok etter hvem du var sammen med?
  • Mange leker innebærer at man er tett på hverandre. Syntes alle det er greit å være med på sånne leker?
  • Er det lettere å si fra om egne grenser i en øvelse som dette?
  • Klarer dere å si fra om egne grenser i vanlige situasjoner?
  • Hva kan man gjøre om noen ikke respekterer grenser selv etter man har sagt i fra?