BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

 1. Still dere i en ring. 
 2. Velg ut en person som skal stå i midten og være sheriff.
 3. Sheriffen snurrer sakte rundt inni sirkelen.
 4. Plutselig peker sheriffen på en person med hendene formet som en pistol, foldet med pekefingrene ut, og roper "PANG".
 5. Personen som blir pekt på må dukke.
 6. De som står ved siden av personen som dukker må snu seg mot hverandre, peke med hendene formet som en pistol og rope "PANG".
 7. Den som roper pang sist er ute av leken og må sette seg ned. Dersom de skyter samtidig, er det uavgjort og leken fortsetter uten at noen går ut.
 8. Dersom personen sheriffen skyter glemmer å dukke, er det den personen som er ute av leken i stedet. Hvis noen som ikke skal skyte skyter er hen ute av leken. Sheriffen har siste ordet og bestemmer hvem som er raskest til å skyte. 
 9. Leken fortsetter til det er to igjen. De to siste skal duellere.
 10. De to siste deltakerne stiller seg opp med ryggen mot hverandre og sheriffen velger et tall fra 0-9, for eksempel to. Sheriffen roper ut tall, for eksempel 10, 54, 3 og så videre. 
 11. For hvert tall som ikke inneholder 2, tar deltakerne ett skritt fra hverandre.
 12. Når sheriffen roper et tall som inneholder 2, for eksempel 25, snur deltakerne seg og skyter hverandre. Den raskeste vinner leken og er sheriff neste runde.