Trenger dere å øve dere på å finne fram i bibelen?
Det nye testamentet er i den bakerste firedelen av bibelen.
Hvis du åpner bibelen på midten og deretter tar den bakerste delen og åpner på midten vil du komme omtrent der "det gamle testamentet" slutter og "det nye testamentet" begynner.

Ordet "testamente" kommer fra latin og betyr pakt. Tanken var at Gud hadde inngått en pakt med israelsfolket (Den gamle pakt, det gamle testamentet) som ble fornyet da Jesus kom til verden (Den nye pakt, det nye testamentet). Hovedtemaet i GT er Guds forhold til Israel, hovedtemaet i NT er Jesu liv og begynnelsen på den kristne kirke.

Når det henvises til steder i bibelen er det for eksempel skrevet slik: Joh. 3, 16.
Det første navnet henviser til hvilken av "skriftene" det står i. Det første tallet henviser til kapittelet og det siste til verset. Versene er merket med små tall i skriften.
Hvis det for eksempel står Matt 28, 18 - 20 er det kapittel 28 og versene 18, 19 og 20.
Det kan også stå en liten a eller b sammen med versetallene. Det betyr at det kun er første (a) eller siste (b) del av verset som skal leses.

En liste over hva de forskjellige forkortelsene betyr finner dere foran i hver bibel.

Ved å lære dere sangen dere finner nedenfor vil det være lettere å slå opp i bibelen. For de yngste holder det kanskje med å lære det siste verset om "det nye testamentet".

Det finnes også et ark med 8 bibelsteder på. Dette kan dere skrive ut, klippe opp og dele ut slik at speiderne kan øve seg på å finne frem.

Kanskje dere kan lage en liten konkurranse ut av det?
En mulighet er å bruke samme metode som tegnstafett. En fra hvert lag kommer frem og får utdelt en lapp. Denne tar de med tilbake til patruljen. Når de har funnet riktig sted tar de med bibelen til "leklederen" og viser frem. Er det riktig får de en ny lapp. Slik holder de på til de har fått alle lappene.

Slå opp for viderekomne:
Bibelen har mange tekster av flere forskjellige forfattere, og mange historier er å finne flere steder i Bibelen. Noteapparater og henvisninger gjør at man kan finne frem til tilsvarende tekst andre steder. Forklaring på hvordan henvisningene fungerer er gjerne presentert på de første sidene i Bibelen. Slå opp på Juleevangeliet (Luk. 2,1-7) i en Bibel med slike henvisninger, og se om dere kan finne i hvert fall ett annet sted i Bibelen som forteller om Jesu fødsel.