Redskaper holder seg skarpe lengre hvis vi tar godt vare på dem. Metallet bør derfor vaskes etter bruk. For å unngå at de blir sløve når de ikke brukes bør redskapene oppbevares med slire eller beskytter på. Sløve kniver og økser bør slipes og sagblader byttes ut ved behov.

Slik sliper du kniven din

En brynestein har ofte en grov og en fin side. Er kniven veldig sløv, begynn med den grove siden og bruk deretter den fine. Eggen skal stå i en vinkel på 10 til 15 grader mot brynesteinen. Slip i sirkelbevegelser over brynet. Bruk litt vann for å gjøre slipingen mer effektiv. Skal du ha en sylskarp kniv, avslutt med en poleringsstein.

Slik sliper du øksen

Siden øksen er ganske tung, bør du bruke en brynestein mot øksen i stedet for omvendt. Fest øksen i en skrustikke eller hold den fast med foten mot en stokk. Fjern hakk i eggen med en fil. Deretter bruker du den grove siden av brynesteinen for å gjøre eggen skarp. Slip med sirkelbevegelser og vann på samme måte som for kniv. Slipevinkelen skal være mellom 20 og 25 grader. Avslutt slipingen med den fine delen av slipesteinen.

Det er vinkelen på bladet som avgjør skarpheten på redskapet. Jo mindre vinkel, jo skarpere redskap. Men en liten vinkel tåler mindre og blir raskere sløv igjen.

Denne filmen viser deg hvordan du bruker en brynestein.

Foto: Daniel H. Widnes

UTSTYR

  • Kniver og økser som trenger å slipes
  • Brynestein
  • Vann
  • Fil
  • Eventuelt: poleringsstein