Hele patruljen står på samme underlag, for eksempel et liggeunderlag, et teppe eller en matte. De skal nå snu underlaget uten at noen i patruljen tråkker på gulvet eller bakken. 

Aktiviteten kan lages som er konkurranse der patruljene konkurrerer om å være de første til å få snudd underlaget. Pass da på at alle har tilsvarende underlag, så det ikke er forskjell på hvor lett det er å snu underlagene. Finn på en passende straff dersom noen tråkker utenfor, for eksempel at laget må "fryse" i ti sekunder før de kan fortsette.

UTSTYR

Et underlag, teppe eller matte til hver patrulje. (Så likt som mulig.)