Krav:

Gjøre:

  • Pakke soveposen i trekket
  • Finne egnet sted til oppbevaring

Vite:

  • Hvilken type sovepose har du?
  • Anbefalt minimumstemperatur
  • Hvordan soveposen skal oppbevares

Sjekke

  • Glidelåsen virker
  • Strammesnorene fungerer
  • Fyllet er jevnt fordelt

Testnatt:

  • Sove en natt ute i soveposen på samme årstid som du skal bruke den