BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

  1. Ta kontakt med menigheten eller presten og finn ut om og når dere kan være med på å arrangere en speidergudstjeneste.
  2. Finn dato og klokkeslett til et planleggingsmøte. På møtet må dere finne ut av hva speiderne skal bidra med og hvordan. 
  3. Finn ut hvem som skal gjøre hva og fordel oppgaver og roller. 
  4. Hvis dere skal gjøre noen forberedelser til gudstjenesten, kan dere enten gjøre det på speidermøtet i forkant av gudstjenesten, eller rett før gudstjenesten.
  5. Gjennomfør gudstjenesten som planlagt. Kanskje kan dere invitere menigheten på kirkekaffe etterpå?
     

TIPS: Planleggingsmøtet kan arrangeres med eller uten speiderne til stede, men det må minimum være en speiderleder med på møtet. Hvis speiderne ikke er med på møtet, er det fint om dere fordeler roller og oppgaver på et speidermøte.

Tips til hva speiderne kan bidra med under en speidergudstjeneste finner du her og under ressurser.

Toppbilde: LarsRøraas