Rull ut gråpapiret. Tegn en strek over hele papiret. Den venstre enden på papiret kan være 1907, da verdens første speiderleir ble holdt, eller den kan være 1857, det året Robert Baden-Powell ble født. Den høyre siden er dagens dato.

Plasser viktige begivenheter langs linjen. Lim på bilder som hører til.

Merk av for når deres gruppe startet opp og kanskje når speiderne ble medlemmer i gruppen. Fest på viktige hendelser for egen gruppe. Når og hvor var første speiderleir gruppen deltok på? Når var gruppen første gang på gruppeleir? Hvem var gruppens første gruppeleder? Når ble dagens gruppeleder valgt? Finn gjerne bilder om det er mulig.

Heng gjerne tidslinjen opp i speiderlokalet.

Hvis dere heller vil gjøre dette ute kan dere lage en tidslinje av pinner. Lag et merke for hvert 10. år med en pinne på tvers. Legg bildene på riktig sted, det kan være lurt å laminere disse før møtet. Ta gjerne et bilde av tidslinjen.


Speiderens historie
Robert Baden-Powell
Olave Baden-Powell
Agnes Baden-Powell

UTSTYR

  • Gråpapir på rull
  • Tusjer
  • Saks
  • Lim
  • Linjal
  • Bilder som hører til historien