For å lage din egen knagg trenger du et emne av tre. Dette finner du i skogen. Det beste er om du finner en gren eller en tynn stamme som har en gren som vokser opp av den med en vinkel på omtrent 45 grader. Stammen må være så tykk at du kan bore hull i den uten at den sprekker.

Skjær av et stykke av stammen eller grenen slik at grenen stikker ut omtrent midt på stykket. La stykket være så langt at du har plass til å bore et hull på hver side av grenen som stikker ut. Disse skal du bruke til å henge opp knaggen.

Spikk av grenen som stikker ut i den lengden du vil. Dette er selve knaggen. Hvor lang den burde være avhenger av hva du skal henge på den. Om du spikker knaggen flat på baksiden er det enklere å henge knaggen opp på veggen.

For å gjøre knaggen fin kan du spikke av all barn og pusse den med sandpapir.

Bor et hull øverst og nederst på trestykket og skru knaggen opp på veggen.

Utstyr


  • Treemne finner du i skogen
  • Sag
  • Kniv
  • Sandpapir
  • Bor og skruer til å henge opp knaggen