BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

 1. I forkant av spillet må to ledere sette seg godt inn i de to kulturene alfa- og betakulturen, og lære seg alle reglene så de enkelt kan forklare det for de andre speiderne. Du finner normer og regler for alfakulturen her, og normer og regler for betakulturen her.
 2. Del speiderne inn i to like store grupper som dere kaller alfakulturen og betakulturen.
 3. Gruppene skal fordele seg på to ulike steder, med så lang avstand at dere ikke kan høre hva den andre kulturen snakker om. 
 4. Forklar speiderne hvilke normer og regler som gjelder for den kulturen de hører til. 
 5. Del ut ti spillkort, fra en vanlig kortstokk, til hver speider og spill det kortspillet som hører til kulturen, byttespill eller stokkespill. Reglene for spillene står i normene og reglene for kulturen.  
 6. Hvert lag sender ut to spioner til det andre laget.
 7. De to spionene skal gå inn i den fremmede kulturen i omtrent ti minutter og finne ut hvilke normer og regler som gjelder, mens de oppfører seg i tråd med sin egen kultur. 
 8. Når spionene kommer tilbake til sitt eget lag skal de prøve å forklare og notere hva de oppfattet som normer og regler i den fremmede kulturen. 
 9. Når lagene er ferdig med å snakke, sender de ut to nye spioner. 
 10. Hver kultur kan til sammen sende ut åtte spioner, to og to om gangen.
 11. Når alle spionene har kommet tilbake til lagene og laget har skrevet ned alt de tror de vet om den andre kulturen, møtes lagene for å snakke sammen om det dere fant ut. Bruk gjerne punktene under som et utgangspunkt:
  • Beskriv hvordan det var å besøke den andre kulturen.
  • Beskriv hvordan det var å få besøk av den andre kulturen.
  • Prøv å forklare normene til den andre kulturen.
  • Hvilke paralleller kan vi trekke fra denne leken til samfunnet vi lever i i dag?
    

UTSTYR

 • Kortstokker nok til å gi hver spiller ti kort. 
 • Tavle, flip-over eller noe annet å notere med og på. 
 • Utskrift av normer og regler for kulturene.
 • Merker eller bånd som viser fullført byttehandel.