BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 
 

SLIK GJØR DU

 1. Del inn i grupper på 4-6 personer. Det er viktig at alle gruppene har like mange personer i hver.
 2. Deltakerne stiller seg på en linje med ansiktet mot lederen.
 3. Hver gruppe får to ark med bokstaver. Det ene skal festes på magen og det andre på ryggen.
 4. Lederen sier et ord som gruppa skal stave. 
 5. For å stave ordet må gruppa stille seg på rekke og vise enten bokstaven de har på ryggen eller den de har på magen.
 6. Når gruppa har stavet ordet roper de "ferdig!". Det er om å gjøre å være først ute OG å stave ordet riktig. 
 7. Lederen sjekker stavemåten og går videre til neste ord.
   

EKSEMPLER

Lag med fire personer - bokstavene TS, AR, NO, KE.

 • Snok
 • Kort
 • Rote

Lag med fem personer - bokstavene KA, RT, AS, OS, ME.

 • Karse
 • Morsk
 • Smakt

Lag med seks personer - bokstavene MA, SK, SN, TE, RT, AN.

 • Masten
 • Makten
 • Kanten
   

UTSTYR

 • Ark med bokstaver
 • Sikkerhetsnåler eller teip