Del speiderne inn 8 og 8 på hvert lag. Hvert lag stiller seg i en ring, i midten legges en haug med åtte lapper, en lapp for hver kompassretning, nord, nordøst, øst, sørøst, sør, sørvest, vest og nordvest. Speiderne skal trekke en lapp hver og raskest mulig stille seg opp som et kompass. Når de mener de er klare roper de ut, og en leder sjekker om de har stilt seg opp riktig. 

En bør på forhånd ha pekt ut hvilken retning nord er sånn at speiderne kan stille seg opp etter dette.

UTSTYR

  • Lapper med de 8 kompassretningene, 1 sett per lag,