Alle deltagerne får et tall og stiller seg i ring etter rekkefølgen på tallene. Det høyeste tallet vil da stå ved siden av det laveste. Klapperytmen er å klappe seg på lårene og å klappe i hendene. 

Det er alltid det laveste tallet som begynner. Denne sier for eksempel: "1 til 5". Da er det fem sin tur: "5 til 3", og så fortsetter tre: "3 til 10" og så videre. Alle klapper rytmen, og tallene skal sies i takt med denne, altså 1 skal sies mens man klapper seg på lårene, 5 når man klapper i hendene.
Den som sender klapper seg også på lårene, men skal i stedet for å klappe i hendene peke på personen som har nummeret den sier. I eksempelet over skal 1 peke på 5, 5 peke på 3, 3 på 10, og så videre.
Slik fortsetter det til noen gjør en feil, for eksempel glemmer å sende videre, peker på feil person eller prøver å sende når de ikke er dennes tur. Den som oppdager feilen roper: Åååå nei! Det var feil! Det var feil, det var feil det var feil! Det var skikk-e-lig feil! Alle henger seg på ropingen. 

Den som gjorde feilen skal, mens de andre roper, stille seg på plassen mellom 1 og det høyeste tallet. Denne blir da 1 og skal begynne å sende igjen. Den som var 1 blir 2, 2 blir 3 og så videre, slik at man igjen står i riktig rekkefølge. Siden alle stadig bytter tall er det fort gjort å gjøre feil, det er dette som gjør leken morsom!