BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

  1. Bind et tau sammen til en stor sirkel.
  2. Del inn i små grupper på omtrent fire.
  3. Deltakerne i gruppa stiller seg i en sirkel og tar tak i tauet.
  4. Hver deltaker skal ha en gjenstand liggende omtrent en meter bak seg.
  5. Når startsignalet går er det om å gjøre å være raskest mulig, til å plukker opp sin egen gjenstand, uten å slippe tauet.
  6. Gjenstanden skal flyttes til midten av tausirkelen.
  7. Når alle gjenstandene i gruppa er flyttet inn i midten, roper gruppa "ferdig!". 

UTSTYR

  • Tau eller livline, en til hver gruppe
  • Gjenstand, en per deltaker