Kutt raiene i passe lenger. Dette er trinnene på stigen, så hvor lange de skal være avhenger av hvor brede trinn stigen skal ha, hvor mange dere trenger avhenger av hvor høy stigen skal være. 

Avstanden mellom trinnene bør være ca 30 cm.

Strekk tauene ut på bakken, begynn i den ene enden og fest trinnene til tauene med førerløkke eller dobbelt halvstikk.

Når stigen er ferdig henges den rundt en kraftig gren eller tverrstokk festet mellom to trær. Taustiger er ustabile å klatre i, er stigen høy bøy klatrerne derfor sikres med sele. 

Utstyr


  • Tynne raier, 5-6 cm i diameter
  • Sag
  • Kraftig tau