Med tausurring

Et langt tau legges dobbelt. Lag ei takling eller en åttetallsknute med dobbelt tau. Trinnet bør være bredt nok til å gi plass til en fot. Stram taurundene rundt trinnet godt til. Lag annethvert trinn av den ene og det andre tauet, som vist på illustrasjonen.

Med tverrstokker

Kutt raiene i passe lenger. Dette er trinnene på stigen, så hvor lange de skal være avhenger av hvor brede trinn stigen skal ha, hvor mange dere trenger avhenger av hvor høy stigen skal være. 

Strekk tauene ut på bakken, begynn i den ene enden og fest trinnene til tauene med førerløkke, dobbelt halvstikk eller galeistikk som på illustrasjonen. Avstanden mellom trinnene bør være ca 30 cm.

Når stigen er ferdig henges den rundt en kraftig gren eller tverrstokk festet mellom to trær. Taustiger er ustabile å klatre i, er stigen høy bør klatrerne derfor sikres med sele. 

Med flaggstikk og førerløkke

Begynn midt på tauet og lag ei førerløkke. Fest et flaggstikk i løkka. Nå har du laget det øverste trinnet på stigen. Lag neste trinn på samme måte, men la de to knutene bytte side for hvert nye trinn.

Du kan også bruke to tau, som på tegningen.

Utstyr


  • Tynne raier, 5-6 cm i diameter
  • Sag
  • Kraftig tau