Del alle inn i patruljer eller bruk de patruljene dere har. Hver patrulje får utdelt et stort ark og tusjer i ulike farger. Be patruljene tegne en strekperson eller seigmann på arket sitt. Videre skal patruljen i felleskap tegne en god leder. De skal tydeliggjøre i tegningen sin hva det vil si å være en god leder, for eksempel; store ører for en god lytter, et stort smil for godt humør, tursko for naturkjennskap og lignende. De skal sammen komme frem til hvilke egenskaper den gode lederen har. Etter cirka 10-15 minutter kan patruljene presentere sin tegning for de andre. Patruljene forklarer hva innholdet i tegningen symbolisere. Heng tegningen opp på et godt synlig sted for resten av speidermøte, sånn at speiderne kan se hvordan den gode lederen kan bli utfordret. 

UTSTYR

  • Store ark (A3 eller større)
  • Tusjer i ulike farger