BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

  1. Del dere inn i grupper eller patruljer.
  2. Del ut et stort ark og stusjer i forskjellige farger.
  3. Be patruljene om å tegne en strekperson eller seigmann på arket sitt.
  4. Videre skal patruljene tegne inn de egenskapene en god leder eller en god venn har. For eksempel store ører for å være en god lytter, tursko for friluftskunnskap og lignende.
  5. Etter 10-15 minutter skal patruljene presntere tegningen sin for de andre og forklare hva innholdet i tegningen skal symbolisere. 
  6. Heng tegningene opp på et godt synlig sted sånn at dere kan se og bli minnet om egenskapene dere ønsker i gode venner eller ledere. 
     

TIPS: Aktiviteten kan også gjøres i fellesskap hvor en leder tegner ned de forslagene som kommer. En annen variant er å tegne inn de egenskapene alle er enige om på en felles tegning til slutt. 
 

UTSTYR

  • Store ark, gjerne A3 eller større
  • Tegnesaker