Patruljen stiller seg i en ring så alle kan se hverandre. Oppgaven er å telle opp til 10 og ned igjen ved at en og en sier et tall. Det er ikke lov til å snakke sammen, og det er ikke lov til å peke eller lignende. 

Det er ingen regler for hvem som begynner eller hvem sin tur det er neste gang, men om noen sier noe samtidig må man begynne på nytt. 

Hvis speiderne klarer det fort kan man være enda strengere med hva slags gestikulering som er lov, hvis speiderne ikke klarer det kan de få tips om hvordan de kan kommunisere uten ord ved å nikke, riste på hodet og så videre.