BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

  1. Still dere i en ring sånn at alle kan se hverandre.
  2. Den som starter leken sier "En".
  3. Nå skal resten av patruljen samarbeide om å telle til ti og tilbake til en igjen. Det er ikke lov å snakke sammen, og heller ikke lov å peke eller lignende. 
  4. Alle i ringen må si minst ett tall og en person kan ikke si to tall etter hverandre. Utenom det er det ingen regler for hvem sin tur det er.
  5. Hvis to eller flere personer sier et tall samtidig må dere begynne å telle på nytt.
     

TIPS: Hvis oppgaven blir lett og dere klarer det ganske fort, kan dere være strengere med hva slags gestikulering som er lov. Hvis oppgaven er for vanskelig kan dere gi tips til hvordan dere kan kommunisere uten ord, for eksempel ved å nikke, riste på hodet og lignende.