Peffen kommanderer. De andre skal gjøre det hun/han befaler. Alle står med knyttede hender og begge tomlene rett opp. Når peffen sier "Tommel ned" skal alle vri hendene slik at tomlene peker nedover, og når Peffen sier "Tommel opp" skal alle vri hendene slik at tommelen peker opp igjen. Dersom Peffen derimot sier bare "opp" eller "ned" uten å si "tommel" foran er det forbudt å vri på hendene. Hvis noen vrir på hendene da, får de ikke være med mer, og de må sette seg ned. Den som er igjen til slutt har vunnet.

For at alle skal få være med å leke mest mulig, kan alle få utdelt 5-6 erter som de holder i høyre hånd. Hver gang de gjør feil, må en ert flyttes over fra høyre til venstre hånd. Den som har flest erter igjen i høyre hånd har vunnet.

UTSTYR

Ingenting, eventuelt erter eller noe annet til å telle feil med.