BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

 1. Merk opp spillbrettene ved bruk av stokker eller lange pinner. Spillbrettene skal være et kysskjema med ni ruter.
 2. Hvis leken gjennomførs som en stafett, merk opp startstrek.
 3. Finn tre gjenstander til hver spiller, for eksempel tre steiner til den ene og tre pinner til den andre.
 4. To og to deltakere spiller mot hverandre på hvert spillbrett.
 5. Én av deltakerne begynner med å løpe bort til spillbrettet, legge ned én gjenstand i ønsket rute og løpe tilbake til startstreken. 
 6. Neste deltaker løper bort til spillbrettet, og legger ned én gjenstand i ønsket rute og løper tilbake til startstreken. 
 7. Målet er å få tre på rad enten horisontalt, vertikalt eller diagonalt.
 8. Hvis ingen får tre på rad, begynner spillet på nytt. 

TIPS: Lag flere spillbrett slik at flere kan spille om gangen. Deltakerne kan rullere mellom de ulike spillbrettene for å spille mot hverandre. 
 

UTSTYR

 • Fire stokker, lange punner eller tau til å lage spillbrett med.
 • Tre steiner eller lignende til spillbrikker
 • Tre korte stokker eller lignende til spillbrikker