Start med å tape fast alle speidernes tomler slik at de ikke kan brukes. Gjennomfør deretter en aktivitet, for eksempel å tenne et bål

Snakk sammen på slutten: Hvordan påvirket det aktivitetene at speiderne ikke kunne bruke tomlene? Var det noe som var umulig å få til? Kunne speiderne hjelpe hverandre å få til ting som virket umulig uten tomler?

Dere kan også gjennomføre et helt speidermøte uten å bruke tomler. Dere kan for eksempel lage mat på bålet etter dere har fått fyr på det.

UTSTYR

  • Sportstape