Skriv ut og heng opp bingopostene du finner under ressurser på et avgrenset område. Postene har bilder av ulike speiderrelaterte objekter. Hvis dere vil kan dere bytte ut noen av postene med gjenstander.

Speiderne kan gå i små grupper eller alene. Hver gruppe får en utskrift av et bingobrett du finner under ressurser og en blyant eller penn.

Speiderne løper rundt i området og finner postene. Finner de en post som tilsvarer en rute på deres bingobrett kan de krysse av.

Fullt brett gir bingo, fortsett gjerne til alle gruppene har fyllt opp sitt brett.

Gå gjerne gjennom bildene før dere starter slik at speiderne vet hva de har på sitt brett og blir litt flinkere i speiderkjennskap.

Utstyr


  • Utskrift av postarkene
  • Utskrift av bingobrett og blyant, ett sett til hver gruppe som skal gå sammen