BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

 1. Legg ut en gjenstand til hver gruppe, gjerne på forskjellige steder sånn at alle må løse oppgaven uten å kunne se hvor de andre går.
 2. Lag en beskrivelse over hvor gjenstanden ligger til hver gruppe.
 3. Del speiderne inn i grupper på tre. En på gruppa skal ikke kunne se, en skal ikke kunne høre og en kan ikke snakke.
 4. Speiderne kan selv bestemme hvem som skal være blind, døv og stum. Den blinde får bind for øynene, den døve får propper i ørene.
 5. Den stumme får et kart eller en forklaring over hvor gruppens gjenstand er gjemt. Det er bare den stumme som har lov til å se på arket. Den stumme får heller ikke være med de to andre dit de skal gå. Den stumme må derfor forklare de to andre hvor de skal med kroppspråk og miming. 
 6. Den blinde kan ikke se hva hen gjør eller hvor hen går, så den døve må fortelle den blinde hva den stumme mimer. Den døve kan ikke høre om den blinde har forstått rett, så den stumme må hjelpe dem å kommunisere. 
 7. Når den døve og blinde har skjønt hvor de skal, må den døve lede den blinde til riktig sted sånn at gruppa får hentet gjenstanden.
 8. Når gruppa har funnet gjenstanden er oppgaven over. Bytt roller og kart eller snakk sammen om hvordan det var å gjennomføre oppgaven.
   

TIPS: Det er meningen at oppgaven skal være veldig vanskelig. Tilpass vanskelighetsgraden ved å legge gjenstandene på et sted som er lettere eller vanskeligere å mime. Dere kan bytte beskrivelser og kart med andre grupper sånn at dere kan gjennomføre aktiviteten på nytt og bytte på rollene.
 

UTSTYR

 • én gjenstand til hver gruppe
 • kart til eller beskrivelse av gjemmested
 • noe å binde rundt øynene på de som skal være blinde
 • ørepropper eller hørselvern til de som skal være døve. Det beste er om personen kan høre på musikk.