Finn en gren som er ca 10 cm tykk og skjær av et stykke på ca 5 cm. Det går også an å kjøpe en rundstokk hos en trelasthandler.

Sag åtte spor, ca 1 cm dype, i stokken, jevnt fordelt rundt denne.

Av en isboks klipper du ut skovlene. De skal være ca 6 x 8 cm. Hvis det passe med bøyen på isboksen er det fint om skovlene bøyer seg litt ytterst i enden.

Bank inn en lang spiker i hver ende av stokken, men vær forsiktig slik at den ikke sprekker. Du kan også bruke selvborende skruer. Da er du sikret mot sprekking.

Deretter limer du skovlende fast i sprekkende. Husk å bruke et lim som tåler vann.

Til slutt må dere lage et stativ som holder vannhjulet fast.

Dere kan finne to y-grener som dere kan banke ned i bekken og så legge spikerne oppi y’en.

Dere kan også ta to planker som dere spisser i den ene enden. I den andre enden borer dere hull til spikrene. Da kan dere banke disse ned i bekken eller feste dem mellom noen store stein. Plankene kan festes stående, på skrå eller liggende (litt høyt opp) ettersom hvor det er mulig å feste dem.

Så er det bare å gå i bekken og prøve ditt vannhjul!
En liten bit av en takrenne, en slange eller noe annet vil hjelpe dere til å få vannet til å sprute ut slik at det letter treffer skovlene.

Tips: For å dele på verktøyet kan noen sage, noen klippe skovler og noen bore hull.

 

En enkel variant:

Ta en potet, helst litt oval. Skjer fire snitt langs poteten. Stikk plaststykker inn som skovler. Bruk en strikkepinne eller en grillpinne og stikk den tvers gjennom poteten. Hold løst ytterst på hver side av pinnen og hold poteten under springen, takrennen eller bekken.

Utstyr


  • Gren eller rundstokke på ca 10 cm i diameter, 5 cm pr speider
  • Isboks, en pr speider
  • Vannfast lim
  • Skruer eller spiker, 2 pr speider
  • Sag
  • Bor
  • Hammer (hvis dere velger å spikre)
  • Saks som kan klippe i isboksene
  • Spikkekniv