Aktiviteten gjøres på starten av et møte eller på morgenen på tur.

Be alle speiderne stille seg i ring. Det er naturlig at speiderne stiller seg sammen med de de kjenner best og de de er mest sammen med. Be dem se seg rundt og finne dem de ikke kjenner så godt. Nå skal alle bytte plass og danne en ny ring der speiderne står sammen med dem de ikke kjenner så godt. 

I løpet av møtet, eller dagen på tur, skal speiderne være ekstra hyggelig med de to de nå står ved siden av, passe på at de alltid har noen å være sammen med og bli litt bedre kjent med disse to. Den skal også si minst en hyggelig ting til de to de står ved siden av før møtet eller dagen er over.