Snakk med speiderne: Hvilke ville dyr kjenner de til? Hvilke ville dyr finnes i Norge? Hva tror de at de spiser? Hvor tror de at de bor? Har de sett noen ville dyr selv?  

Hva spiser dyrene:
Bjørn:
 Bær, røtter, maur og honning.
Elg: Gress, bark, løv og smågrener.  
Rev: Smågnagere, hare, fugler, meitemark, insekter og bær.
Ulv: Andre dyr som mus, fugl, rev, gaupe, reinsdyr og elg.
Hare: Gress, kvist og bark.
Mus: Virvelløse dyr, planter og frø.
Ekorn: Nøtter, planter, kongler, insekter og fugleegg.
Røyskatt: Smågnagere.
Hjort: Gress, lyng, lav, kvist og bark.
Rådyr: Urter, løv, bær og korn.

La speiderne lage et vilt dyr på en kreativ måte. Bygg av ting de finner i skogen, tegn i sanden eller tegn eller mal på ark. 

Spill dyrespill. For de yngste speiderne holder det kanskje å bare sette riktig navn på riktig dyr. For eldre speidere kan flere av brikkene brukes. Vil dere spille ute er det lurt å laminere brikkene.

Lek dyreleker: 
Bjørnen sover
Dyrehage - velg norske ville dyr i stedet