Sett dere i en ring. Dere bør ikke være flere enn 7-8 speidere i ringen, da tar leken veldig lang tid og det blir mye venting. Er dere flere, del dere i grupper, dere kan gjerne være færre enn 7 i gruppene.

En leder eller en patruljefører instruerer en aktivitet kun til speideren på sin venstre side. Alle andre enn disse to må lukke øynene. Hvilken aktivitet det instrueres i avhenger av hva speiderne skal lære. Det kan for eksempel være:

  • En knute
  • En surring
  • Riktig oppsetting av et stormkjøkken
  • Riktig bruk av forskjellig type utstyr (kniv, øks, sag, osv.)
  • Orienteringsøvelser (orientere kartet, sette kompasskurs, bruke målestokken til å anslå antall kilometer osv.)
  • Førstehjelpsøvelser (legge en støttebandasje, legge i stabilt sideleie, legge en trykkbandasje osv.)
  • Eller hva som helst annet dere holder på å lære. Tilpass vanskelighetsgraden til alderen på speiderne.

Når den første speideren har blitt instruert skal denne instruere speideren på sin venstre side. Den som skal bli instruert kan naturligvis åpne øynene. Den som sist blir instruert instruerer videre i ringen til alle speiderne har lært aktiviteten. Den som sitter til høyre for lederen/patruljeføreren avslutter leken med å instruere denne. Da kan man sjekke om aktiviteten er blitt riktig instruert til alle!

For de yngste speiderne kan det være lurt om lederen går rundt ringen og følger med på instruksjonene (uten å bryte inn unødvendig) slik at speiderne ikke lærer hverandre feil. 

Foto: Lars Røraas

UTSTYR

  • Avhenger av hva speiderne skal lære