Bestill hemmelig oppdrag

Til august kommer det nye hemmelige oppdraget Oppdrag Patruljeflukten. Gjennom kodeløsning, dilemmaer og lignende skal oppgaven gjøre speiderne klokere på hvordan det er å være flyktning. Oppdraget er spesielt rettet mot vandrere, men kan også løses av stifinnere med hjelp og oppfølging fra leder. Det tar cirka 1,5 timer å løse oppgaven og vil ikke kreve noen form for organisering av ledere eller foreldre. Dere får tilsendt materiell, utover det trengs ikke mer utstyr enn skrivesaker. Bestill oppgaven nå og bli den første til å motta oppgaven når den kommer i august.

OBS: Oppdraget krever ingen forberedelse for deg som leder, men vi anbefaler at du leser lederbrevet som følger med oppdraget og lederveiledningen i aktivitetsbanken (oppdateres i august), slik at du kan støtte speiderne best mulig i de dilemmaene og de etiske valgene de må ta på deres flukt.

Bestill Oppdrag patruljeflukten her 

Lederbrev (også vedlagt i oppdraget)

Kjære leder,

Speiderne dine skal nå i gang med oppdrag Patruljeflukten. Det kan være at dere kjenner igjen en del av oppgavene fra tidligere oppdrag, men denne gangen blir speiderne satt i situasjoner som ligner på det mange flyktninger må gjennom når de flykter på grunn av ufred, sult eller naturkatastrofer.

I Patruljeflukten vil speiderne oppleve en del urettferdighet. De kommer også til å måtte ta noen etiske valg, og bestemme om de vil låne penger til hverandre for å komme seg videre sammen. Det er viktig at du som leder støtter dem og anerkjenner at tingene som skjer kan være urimelige. Patruljeflukten er lagt opp slik fordi mye av det som skjer i virkeligheten er nettopp urimelig. Det kan oppstå mange tanker og følelser når speiderne opplever slik urettferdighet, og det er derfor viktig at dere samler dere i gruppen eller patruljene etter at oppdraget er ferdig sånn at dere kan reflektere over hva speiderne har vært gjennom i fellesskap. I heftet i oppdraget finner dere refleksjonsspørsmål dere kan bruke til samtalen. Hvis ingen i patruljen kommer seg “helskinnet” til Norge (siste oppgave), kan dere likevel åpne konvolutten “Åpnes når oppdraget er løst”  konvolutten med refleksjonsheftet etterpå. 

Oppdraget er utarbeidet i samarbeid med våre partnere i KFUK-KFUM Global. Det er historiene og opplevelsene deres med flyktninger som har vært inspirasjonen for oppgavene. Vi har valgt Sør-Sudan og Uganda som ramme for oppdraget, fordi vi gjennom KFUK-KFUM Global støtter og er tilstede i Sør-Sudan og i flyktningleiren i Kiryandongo i Uganda.

Lykke til med oppdraget