BESKRIVELSE AV MERKET

Her finner dere kravene for å ta aktivitetsmerket. Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli så spennende og morsomt som mulig, og sånn at dere kan ta i bruk de ressursene som finnes i nærheten av dere.

DETTE BØR DERE GJØRE

 1. Lær dere sjøveisreglene.
 2. Lær dere forskjellen på og å kjenne igjen de ulike lykttypene: fast, okkulterende, isofase og blinkende. 
 3. Lær dere det fonetiske alfabetet og reglene for bruk av VHF-radio. 
 4. Finn ut hva forskjellen på seiltypene fokk og storseil er. 
 5. Dra på haik på sjøen. Bruk sjøkart til å regne ut kurs og manøvrer etter kursen. Husk flytevest!
   

DETTE KAN DERE GJØRE

I tillegg kan dere gjøre minst ett av kravene under.

 • Spleis tau.
 • Finn ut hvilket årlig vedlikehold som kreves ved båthold og hvordan vi folder og oppbevarer seilduk på land.
 • Delta på en seilbåtregatta sammen med patruljen. Husk flytevest!
 • Organiser en lokal strandrydding eller et annet sjø- og vannrelatert miljøprosjekt.
 • Ta båtførerprøven.
   

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken.