Obligatoriske krav:

  1. Kjenne hovedlinjene i fortellingen i både det gamle og det nye testamentet.
  2. Lage en andakt, lysandakt eller liknende og gjennomføre den med roverlaget eller på et speiderarrangement.
  3. Delta i en samtale i eget roverlag om hvilken betydning bibelhistorier har for eget liv eller egen tro.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge ett av disse kravene:

  • Følge en bibelleseplan med regelmessig bibellesning i minst tre måneder.
  • Bidra aktivt til at en oppdagerflokk, stifinnertropp eller vandrertropp får tatt sitt Bibelmerke, eventuelt aktivt støttet en vandrer i å gjennomføre Bibelekspertmerket.
  • Innlede til en samtale i roverlaget eller skrive et blogginnlegg el.l. der man ser på sammenhengen mellom en eller flere bibelhistorier og et aktuelt samfunnsspørsmål.
  • I minst et halvår år regelmessig være tekstleser i gudstjenesten i sin lokale menighet.
  • Invitere til en samtale om sammenheng mellom profetier/hendelser i det gamle testamentet og Jesu liv.

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken