Obligatoriske krav:

 1. Kjenne åtte forskjellige dyrespor, og se etter spor på en tur.
 2. Kjenne 10 forskjellige dyrearter som finnes i Norge.
 3. Lære mer om patruljedyret deres, eller et annet dyr, og presenter det gjennom en YouTube-video, veggavis, blogginnlegg, troppens nettside, Facebook og lignende.
 4. Finne ut om det er rødlistede arter (utrydningstruet) i deres nærmiljø.
 5. Finne fem forskjellige ekskrementer og/eller dyremerket materiale.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge to av disse kravene:

 • Finne to ulike dyrespor om vinteren, vite hvilke dyr som har gått der og følge sporene minst 250m.
 • Ta avtrykk av et dyrespor ved hjelp av gips.
 • Lese et eventyr om et dyr og dramatisere det for andre speidere.
 • Lage en samling i patruljen med minst fem funn  av spor, ekskrementer eller annet dyremerket materiale (dokumentasjon kan også skje med foto eller gipsavstøpning).
 • Lage en rett av et vilt dyr.
 • Lage en post for dyretitting og brukt denne minst to timer på en tur.

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken

Dette merket er en del av bronsegraden i gradsprogrammet. 

Dette merket er en del av sølvgraden i gradsprogrammet.