Obligatorisk krav:

1. Møte en ansatt i kirka der dere bor og delta på et arrangement sammen med den ansatte; baby/småbarnssang, trosopplæringstiltak, kirkeklubb for funksjonshemmede, eldretreff eller annet arrangement. Dere skal bli kjent med den ansatte, få vite hvilke arbeidsoppgaver hun/han har og også tenke over om dette kunne være et yrke for noen av dere i fremtiden. Arrangementet planlegges og gjennomføres i fellesskap.

 

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge to av disse kravene:

  • Bake eller lage mat til et menighetsarrangement.
  • Synge, spille eller underholde på annen måte på et menighetsarrangement.
  • Bli kjent med en deltager/familie på et menighetsarrangement og finne ut hvorfor de deltar.
  • Finne ut hvilke utdannelser de ansatte i den lokale kirken har.
  • Skrive en liten tekst eller et dikt om hva kirken betyr for deg.
  • Finne ut hvordan et bryllup foregår.

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken