Obligatorisk krav:

Delta på en gudstjeneste i kirken der dere bor, og hjelpe til med oppgaver under gudstjenesten. Mulige oppgaver kan være: være kirkevert, delta i prosesjon og dekke alteret, samle inn offer, hjelpe til med dåpen, lese bønner som dere har vært med å lage på forhånd, rydde etter gudstjenesten. Dere kan møte presten eller en annen ansatt på møtet før kirkegangen for å øve på oppgavene, eller øve før gudstjenesten begynner. Høsttakkefest passer godt å være med på (Boka om kirken min s. 38-40).

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge 2 av disse kravene:

  • Plukke blomster, frukt, grønsaker, høstløv, skjell eller tang som en kan pynte kirken med.
  • Lære en sang eller salme der vi takker Gud for det skapte.
  • Bake til kirkekaffi.
  • Tegne eller male bilder som passer til dagens tekst. Disse henges opp i kirken.
  • Lage fugler til å henge i et tre som farges og pyntes.
  • Lære et bordvers.

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken