Obligatoriske krav:

  1. Forberede og gjennomføre en gudstjeneste sammen med de ansatte i kirken eller lage en Scouts' Own som dere gjennomfører for foreldre og/eller andre speidere.
  2. Aktuelle oppgaver under gudstjenesten/Scouts’ Own kan være: Være kirkevert, gå i prosesjon, pynte kirkerommet ut i fra tema, lese bønner og tekster, delta med drama/dans eller konkretisere teksten gjennom forming, samle inn offer, delta ved dåp og nattverd, arrangere kirkekaffi.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge to av disse kravene:

  • Bake nattverdbrød.
  • Pynte kirken eller stedet der Scouts’ Own er ut i fra dagens tema.
  • Lage en lovsangsdans eller et dramastykke basert på dagens tema.
  • Lage en rap eller et slagord utifra dagens tema.
  • Skrive et dikt som passer til teksten.
  • Delta i en høytidsvandring i kirkerommet (jul, påske, pinse).

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken.

Dette merket er en del av bronsegraden i gradsprogrammet.