BESKRIVELSE AV MERKET

Her finner dere kravene for å ta aktivitetsmerket. Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.

DETTE BØR DERE GJØRE

 1. Forbered og gjennomfør en gudstjeneste sammen med de ansatte i kirken, eller arranger en Scouts Own og gjennomfør den med foreldre og/eller andre speidere. Oppgver dere kan ha under gudstjenesten eller Scouts Own kan være:
  • Være kirkevert
  • Gå i prosesjon
  • Pynte kirkerommet
  • Lese bønner eller tekster
  • Delta med drama, dans eller å konkretisere teksten gjennom forming
  • Samle inn offer
  • Delta ved dåp eller nattverd
  • Arrangere kirkekaffi
 2. Øv på å slå opp i Bibelen.
 3. Finn ut hva de ulike kristne symbolene betyr.
   

DETTE KAN DERE GJØRE

I tillegg kan dere gjøre minst tre av kravene under.

 • Bak nattverdsbrød
 • Lag en lovsangsdans eller et dramastykke basert på dagens tema i kirka.
 • Lag en rapp eller et slagord med utgangspunkt i dagens tema i kirka.
 • Skriv et dikt som passer til dagens bibeltekst.
 • Delta i en høytidsvandring i kirkerommet.
 • Bak kake, boller eller lignende til kirkekaffe.
 • Gjennomfør rebus i kirkerommet.
 • Les andakten om Kirkegården.
   

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken.

Dette merket er en del av bronsegraden i gradsprogrammet.