BESKRIVELSE AV MERKET

Her finner dere kravene for å ta aktivitetsmerket. Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.

DETTE BØR DERE GJØRE

 1. Finn ut hva hovedtrekkene i kirkeåret er, og rekkefølgen på viktige kirkehøytider som advent, jul, faste, påske og pinse.
 2. Finn ut hvilke liturgiske farger som brukes i kirka, når de brukes og hva fargene symboliserer.
 3. Delta på feiringen av minimum en kristen høytid i kirka, og vit hvorfor vi feirer følgene høytidsdager:

DETTE KAN DERE GJØRE

I tillegg kan dere gjøre minst ett av kravene under.

 • Velg en liturgisk farge og tegn forslag til lesepult eller prekestolklede i kirka. Bruk passede symboler.
 • Lær en sang eller salme som hører til en spesiell høytid eller merkedag i kirkeåret.
 • Lag en kreativ presentasjon av en av de tre store kristne høytidene jul, påske og pinse.
 • Lag en kreativ presentasjon av kirkeåret, for eksempel en kirkeårskrans eller lignende.
 • Lær en sang som passer ved begravelse, vit hva som skjer i en begravelse og hvilken liturgiske farge som brukes da.
 • Lag en tøyveske, et klesplagg, et bilde eller lignende med et kristent symbol på. 
   

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken.