Obligatorisk krav:

 1. Vite hvorfor kirken markerer følgende høytidsdager:
  • Julaften/Juledag
  • Maria budskapsdag
  • Skjærtorsdag
  • Langfredag
  • Påskedag
  • Kristihimmelfartsdag
  • Pinsedag
  • Olsok
  • Allehelgensdag
 2. Kjenne hovedtrekkene i kirkeåret og rekkefølgen på viktige kirkeårstider som advent, jul, faste, påske og pinse.
 3. Kjenne de liturgiske fargene som brukes i kirken, vite når de brukes, og hva fargene symboliserer.
 4. Kjenne seks kristne symboler.

 

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge ett av disse kravene:

 • Velge seg en liturgisk farge og tegne forslag til lesepult eller prekestolklede i kirken. Bruk de symboler som passer.
 • Lære seg en sang eller salme som tilhører en spesiell høytid eller merkedag i kirkeåret.
 • Lage en kreativ presentasjon av en av de tre store kristne høytidene: Jul, påske og pinse.
 • Lage en kreativ presentasjon av kirkeåret som Kirkeårskrans eller liknende.
 • Lære en sang som passer ved begravelse, vite hva som skjer i en begravelse og fortelle hvilken liturgisk farge som da brukes.
 • Lage en tøyveske, et klesplagg, et bilde eller lignende med et kristent symbol på.

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken.