BESKRIVELSE AV MERKET

Her finner dere kravene for å ta aktivitetsmerket. Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.

DETTE BØR DERE GJØRE

  1. Finn ut hva hovedtrekkene i kirkeåret er, og rekkefølgen på viktige kirkehøytider som advent, jul, faste, påske og pinse.
  2. Finn ut hvilke liturgiske farger som brukes i kirka, når de brukes og hva fargene symboliserer.
  3. Delta på feiringen av minimum en kristen høytid i kirka, og vit hvorfor vi feirer følgene dhøytidsdager:

DETTE KAN DERE GJØRE

I tillegg kan dere gjøre minst ett av kravene under.

  • Velg en liturgisk farge og tegn forslag til lesepult eller prekestolklede i kirka. Bruk passede symboler.
  • Lær en sang eller salme som hører til en spesiel høytid eller merkedag i kirkeåret.
  • Lag en kreativ presentasjon av en av de tre store kristne høytidene jul, påske og pinse.
  • Lag en kreativ presentasjon av kirkeåret, for eksempel en kirkeårskrans eller lignende.
  • Lær en sang som passer ved begravelse, vit hva som skjer i en begravelse og hvilken liturgiske farge som brukes da.
  • Lag en tøyveske, et klesplagg, et bilde eller lignende med et kristent symbol på. 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken.