Obligatoriske krav:

  1. Vite hvorfor kirken markerer følgende høytidsdager:
  2. Kjenne hovedtrekkene i kirkeåret og rekkefølgen på viktige kirkeårstider som advent, jul, faste, påske og pinse.
  3. Kjenne de liturgiske fargene som brukes i kirken, vite når de brukes, og hva fargene symboliserer.
  4. Kjenne seks kristne symboler.

 

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge ett av disse kravene:

  • Velge seg en liturgisk farge og tegne forslag til lesepult eller prekestolklede i kirken. Bruk de symboler som passer.
  • Lære seg en sang eller salme som tilhører en spesiell høytid eller merkedag i kirkeåret.
  • Lage en kreativ presentasjon av en av de tre store kristne høytidene: Jul, påske og pinse.
  • Lage en kreativ presentasjon av kirkeåret som Kirkeårskrans eller liknende.
  • Lære en sang som passer ved begravelse, vite hva som skjer i en begravelse og fortelle hvilken liturgisk farge som da brukes.
  • Lage en tøyveske, et klesplagg, et bilde eller lignende med et kristent symbol på.

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken.