Obligatoriske krav:

  1. Lage et leirbål sammen med gruppa på en tur eller et møte.
  2. Lære to nye speidersanger og to leirbålsrop.
  3. Diskutere hva god leirbålsskikk er.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge to av disse kravene:

  • Lære dere to nye leirbålssanger og lær dem bort til resten av gruppa under leirbål.
  • Lage et eget leirbålsrop for gruppa.
  • Øve inn en sketsj og fremføre denne sammen med gruppa.
  • Ha ansvar for en konkurranse på leirbål (alene eller sammen med andre).

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken