BESKRIVELSE AV MERKET

På denne siden finner du krav til aktivitetsmerket. Merkekravene er kun veiledende, tilpass gjerne kravene til egen gruppe og patrulje. 

OBLIGATORISKE KRAV

 1. Vite om farer med ferdsel på flyplass / ved flystripe (småflyplass / mikroflyplass).
 2. Besøke flyplass, flyutstilling eller flymuseum.
   

VALGFRIE KRAV

I tillegg kan dere gjøre ett av følgende krav: 

 • Lage og fly enten: modellfly, tre typer papirfly, varmluftsballong, flyvende lykt eller drage.
 • Kjenne igjen fire flyselskap på logo.
 • Kunne navn og vise hovuddelene på et fly.
 • Sette sammen en plastikkmodell av et fly.
 • Kjenne til ulike typer fly (seilfly, motorfly, modellfly, mikrofly, hangglider / paraglider, ballong).
 • Fly i et fly (mikro- / småfly) og fortelle om opplevelsen til resten av flokken.
 • Fortelle om hvordan ulike værforhold påvirker muligheten til luftsport.
 • Ta bilde av og vise frem minst seks ulike luftfartøy og vise bildene og fortelle flokken/patruljen om luftfartøyet.
   

Merket kan kjøpes i Speiderbutikken