Obligatoriske krav:

  1. Vite om farer med ferdsel på flyplass / ved flystripe (småflyplass / mikroflyplass).
  2. Besøke flyplass, flyutstilling eller flymuseum.

 

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge ett av disse kravene:

  • Lage og fly enten: modellfly, tre typer papirfly, varmluftsballong, flyvende lykt eller drage.
  • Kjenne igjen fire flyselskap på logo.
  • Kunne navn og vise hovuddelene på et fly.
  • Sette sammen en plastikkmodell av et fly.
  • Kjenne til ulike typer fly (seilfly, motorfly, modellfly, mikrofly, hangglider / paraglider, ballong).
  • Fly i et fly (mikro- / småfly) og fortelle om opplevelsen til resten av flokken.
  • Fortelle om hvordan ulike værforhold påvirker muligheten til luftsport.
  • Ta bilde av og vise frem minst seks ulike luftfartøy og vise bildene og fortelle flokken/patruljen om luftfartøyet.

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken