Obligatoriske krav:

  1. Lese misjonsbefalingen (Matteus 28, 16 – 20), og delta i en samtale i roverlaget eller i menigheten om betydning av misjon i dag? Hva tenker dere er den gode måten å drive misjon i vår tid?
  2. Lese artikkel 18 i FNs menneskerettighetserklæring om trosfrihet. Finne og presentere eksempler på mennesker som blir forfulgt fordi de har “skiftet religion eller tro”, eller fordi de har “enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer.”

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge to av disse kravene:

  • Være med å arrangere et temamøte for andre speidere om misjon.
  • Ha en oppgave i tilknytning til en gudstjeneste eller et annet menighetsarrangement som har fokus på misjon.
  • Gjøre deg kjent med og bidra til et konkret misjonsprosjekt.
  • Møte en misjonær eller en tidligere misjonær og lære om det arbeidet han/hun gjorde som misjonærer.
  • Jesus og disiplene var alle jøder. I den første kristne kirke var det en stor diskusjon om man måtte følge Moseloven for å bli frelst, noe som bl.a betydde at menn måtte omskjæres. Les Apostlenes gjerninger 9, 1- 19, Apostlenes gjerninger 10, 1 – 44; Apostlenes gjerninger 11, 1- 18, Apostlenes gjerninger 15, 1- 34 og Paulus brev til galaterne 2, 1- 21 for å finne ut hva som skjedde for å avklare denne diskusjonen i kirken.
  • Presentere to ulike misjonsorganisasjoner som har tydelig ulikt særpreg. Misjonsorganisasjonene har ulikt et særpreg knyttet til målgruppe, arbeidsformer, fokus eller historie.
  • Ta på deg et aktivt engasjement som varer i minst et halvt år for en misjonsorganisasjon.

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken