BESKRIVELSE AV MERKET

Her finner dere kravene for å ta aktivitetsmerket. Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.

DETTE BØR DERE GJØRE

 1. Les misjonsbefalingen, og snakk sammen i roverlaget eller i menigheten om betydningen av misjon i dag. Hva er en god måte å drive misjon på i vår tid? 
 2. Les artikkel 18 i FNs menneskerettighetserklæring om trosfrihet. Finn og presenter eksempler på mennesker som blir forfulgt fordi de har skiftet religion eller tro, eller fordi de har gitt uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer. 
   

DETTE KAN DERE GJØRE

I tillegg kan dere gjøre minst to av kravene under.

 • Vær med på å arrangere et temamøte om misjon for yngre speidere.
 • Gjør deg kjent med og bidra i et konkret misjonsprosjekt.
 • Møt e misjonær eller en tidligere misjonær, og lær om arbeidet hen gjorde som misjonær.
 • Ta på deg et aktivt verv som varer i minimum et halvt år for en misjonsorganisasjon.
 • Ha en frivillig oppgave i tilknytning til en gudstjeneste eller et annet menighetsarrangement som har fokus på misjon. 
 • Presenter to ulike misjonsorganisasjoner som har tydelig ulike særpreg særlig knyttet til målgruppe, arbeidsformer, fokus eller historie.
 • I den første kristne kirken var det en stor diskusjon om de måtte følge Moseloven for å bli frelst, noe som blant annet betydde at menn måtte omskjæres. Les tekstene under for å finne ut hva som skjedde for å avklare diskusjonen i kirka:

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken