Obligatoriske krav:

 1. Ha oppfylt kravene til merket «Orientering» for vandrer.
 2. Kunne krysspeiling.
 3. Ta ut en 6-sifret UTM-kartreferanse.
 4. Kjenne minst 20 ulike karttegn på o-kart.
 5. Kjenne minst 15 ulike karttegn på 1:50000 kart (M711).
 6. Vise forståelse av sjøkart.
 7. Forklare misvisning.
 8. Selvstendig delta på et orienteringsløp på minst 5 kilometer med minst 10 poster i naturen.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge to av disse kravene:

 • Finne høyden på et punkt med utgangspunkt i et annet punkt med kjent høyde.
 • Kunne finne nord ved hjelp av fem ulike naturmetoder.
 • Forberede og legge ut et orienteringsløp for andre speidere.
 • Ha ansvaret for orienteringen for patruljen under en haik.
 • Delta på nattorientering.

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken.

Dette merket er en del av sølvgraden i gradsprogrammet.