BESKRIVELSE AV MERKET

Merkekravene er veiledende. Dere kan bytte ut kravene med andre aktiviteter som passer dere bedre. Det er fint om de nye aktivitetene har samme eller lignende tema. 

FORSLAG TIL AKTIVITETER

 1. Lær og syng en bevegelsessang. 
 2. Bruk ting dere har hjemme og lag musikk- eller rytmeinstrumenter.
 3. Gå en tur og let etter instrumenter og musikk langs veien.
  • Bruk for eksempel pinner og spill på trestokker, lyktestolper og lignende.
  • Utforsk lyder som kanskje ikke regnes som musikalske, for eksempel slippe stein i bakken og hoppe i sølepytt. 
  • Barna får utfolde sine kreative sider og sin musikalske sans.
 4. Hør på musikk og dans som dere vil. 
  • For eksempel BlimE-sangen.
  • Dans og lek kan være med på å utvikle barna både kognitivt og fysisk.
    

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken.