I forbindelse med planlegging av en patruljehaik, identifiser mulige farer/problemer. Vurder hvor sannsynlig hver hendelse er, og hvor alvorlige de vil være.

Speiderne skal velge en av følgende turer:

  • Skogstur
  • Tur i snaufjellet
  • Kanotur
  • Seilas
  • Snøhuletur
  • Sykkeltur
  • Skitur

Gjennomfør en risikovurdering for problemene dere fant der dere skriver ned tiltak for å redusere sannsynlighet og alvorlighetsgrad. Risikoanalysen skal godkjennes av troppsleder før haiken.

Vite hva du skal gjøre og hvem du skal varsle hvis det oppstår en ulykke på patruljetur.

Etter haiken, diskuter i patruljen hvordan turen gikk – oppstod det problemer dere ikke hadde forutsett, opplevde dere at noen av tiltakene dere skrev ned i risikoanalysen ble nødvendige? Ta vare på konklusjonene og bruk de i planleggingen av neste patruljehaik.

Her finner du ressursheftet "Trygg og sikker speiding"

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken.

Dette merket er en del av sølvgraden i gradsprogrammet.