Obligatoriske krav:

  1. Delta på et lederkurs i kretsen eller forbundet.
  2. Arranger en tur for en enhet i gruppen.
  3. Hold en andakt i gruppen.
  4. Gjennomfør ledersamtalen.
  5. Planlegg og gjennomfør tre speidermøter i gruppen.

 

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge to av disse kravene:

  • Gå på lederkro.
  • Delta på gruppe-, krets- eller landsting.
  • Gjennomfør en ny aktivitet eller tur som gruppen aldri har gjort tidligere.
  • Arranger en aktivitet eller gjør noe kult sammen med alle ledere i gruppen.
  • Delta på Lederkonferansen.