Obligatoriske krav:

  1. Diskutere hvorfor det er viktig med venner og hva som kjennetegner en god venn.
  2. Lage et plakat med egenskaper en venn skal ha.
  3. Leke en lek med dine speidervenner.
  4. Snakke om hvordan vi vil ha det på speideren og i stifinnertroppen (lag gjerne en plakat som kan henge i speiderlokalet).

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge ett av disse kravene:

  • Ta med en venn på et speidermøte f.eks. i samband med Valentinsdagen.
  • Knyte et vennskapsbånd.
  • Skrive et brev til en brevvenn.
  • Ha en hemmelig venn på tur eller møter.
  • Lage en dikte/ sang eller skuespill om vennskap.
  • Lage en vennebok og del ut den i gruppen.

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken