Tusen takk til alle som deltok for en flott helg, gode samtaler og stort engasjement.

Du kan se alle vedtakene i protokollen fra landstinget her.

Si hei til det nye styret!


Fra venstre bak: Halvard Strømme Wersland (styremedlem), Lillian Frette Litlehamar (viselandssjef), Aksel Holmsen (rovernemndsleder og styremedlem), Jarl-Thore Larsen (vara), Silje Øderud (vara), Thor Andreas Moe Slinning (landssjef) og Siren Therese Klausen (styremedlem). Fra venstre foran: Asle Hvidsten (styremedlem), Linn Storesund Hansson (styremedlem) og Alfred Mestad Rønnestad (styremedlem). Kine Næss (styremedlem) var ikke tilstede. Foto: Lars Røraas

Vi ønsker dere lykke til i speiderarbeidet fremover, og ønsker å gi en stor takk til alle som stilte til valg!

Ledererklæring, assistenterklæring og økt satsning på vekst

På årets landsting var det stort engasjement i alle saker. En av de var forslag til ny ledererklæring. Sammen førstegangsvedtok vi følgende ledererklæring:  

Bokmål: 
Jeg lover å være åpen for Gud. Jeg vil hjelpe barn, unge og voksne til å utforske kristen tro og leve etter speiderløftet sitt. Jeg vil arbeide etter grunnreglene og organisasjonsbestemmelsene til KFUK-KFUM-speiderne, og vil sørge for at speiderarbeidet er trygt og sikkert.

Nynorsk:
Eg lovar å vere open for Gud. Eg vil hjelpe born, unge og vaksne til å utforske kristen tru og leve etter speidarlovnaden sin. Eg vil arbeide etter KFUK-KFUM-speidarane sine grunnreglar og organisasjonsføresegner, og vil syte for at speidararbeidet er trygt og sikkert.

Dette førte også til at assistenterklæringen skal fjernes. Begge deler må andregangsvedtas på neste landsting før det blir endret i grunnreglene.

I saken om de økonomiske rammene for 2024 og 2025 ble det vedtatt at forbundet skulle satse mer på vekst ved å øke budsjettet.

Nytt speiderløfte

Vi har også andregangsvedtatt speiderløfte, noe som betyr at vi har et helt nytt speiderløfte! 

Det nye speiderløfte er:

 Bokmål:
Jeg lover å være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven.

Nynorsk: 
Eg lovar å vere open for Gud, hjelpe andre og leve etter speidarlova.