Mangfoldsplakaten er et verktøy for å jobbe for større etnisk og kulturelt mangfold i frivillige organisasjoner.

Plakaten består av ulike erklæringer som den enkelte organisasjon skal gjøre til handling og resultater. Målet har vært å lage en plakat som kan brukes til refleksjon og for å gå videre med mangfoldsarbeidet gjennom stikkordene ville-gjøre-sjekke.

Viktig strategisk arbeid 

Landssjef Gunvor Meling forteller at det å signere mangfolsplakaten er en naturlig del av det å jobbe med med strategien for 2020-2025. – Vår visjon sier vi at "rundt våre leirbål er det plass til alle", og da er det å forplikte oss til mangfoldsarbeid en naturlig del av arbeidet med oppnå visjonen. Vi er åpne og inkluderende er et av tre fokusområder i strategien. Vårt mål er at det i 2025 skal være lett å komme inn som ny speider og leder og at speiding oppfattes som åpent for alle. 

Frivillig sektor skal speile mangfoldet 

Bakgrunnen for arbeidet er et ønske om at frivillig sektor skal speile det etniske og kulturelle mangfoldet i samfunnet bedre enn idag. Mange ulike organiasasjoner har vært involvert i arbeidet med å utvikle Mangfoldsplakaten, som ble vedtatt på Frivillighet Norges årsmøte i slutten av mai.

Les mer om Mangfoldsplakaten her.

Signert_Mangf-pl-logo-Farget-bakgrunnSTOR.png