Les rapporten for inkluderende speiding

I vår strategi sier vi at Rundt våre leirbål er det plass til alle. For å få til dette må vi kartlegge KFUK-KFUM-speidernes barrierer og utfordringer. Høsten 2022 jobbet derfor arbeidsgruppen for inkluderende speiding med å se på barrierer i vår organisasjon, og som et resultat av sitt arbeid har de laget en rapport om inkluderende speiding. I rapporten for inkluderende speiding kan du lese om arbeisgruppens anbefalte tiltak for mer inkluderende speiding. Nedenfor ser du innledningen i rapporten som gir et godt sammendrag av arbeidet og veien videre.

Vi vil være en åpen og inkluderende organisasjon. Inkludering er viktig for oss. I denne rapporten foreslås flere tiltak for det videre arbeidet. Vi ønsker ikke at vi skal starte et eget fast utvalg som har ansvaret for alt dette, men at vi heller skal tenke inkludering og mangfold i alt vi allerede gjør og skal starte med. Det er viktig at vi som organisasjon gjenspeiler samfunnet vi er en del av slik at alle kan være velkommen hos oss. Vi synes det samtidig er viktig at vi beholder de medlemmene vi har. Lederne våre må få støtte og opplæring i hvordan de kan tilpasse og tilrettelegge aktiviteter slik at flere kan oppleve mening og mestring i KFUK-KFUM-speiderne.

Vi har skrevet under på mangfoldsplakaten til Frivillighet Norge. Sammen med visjonen og strategien vår forplikter det oss på å jobbe for å oppmuntre til å øke mangfoldet, til å endre oss for å nå målene våre og å identifisere og senke barrierer for å bli med som medlem hos oss.

Rapporten er delt inn i ulike temaer. Den diskuterer utfordringer og foreslår tiltak punktvis under hver del. Mot slutten av rapporten vil vi presentere diskusjonen rundt saken fra Brønnøysund om inkludering i ordinære tilbud eller som særtilbud. Avslutningsvis har vi tatt med våre anbefalinger for veien videre.