Hvert tredje år arrangeres World Scout Conference. For å bygge nettverk og gå i dybden på de ulike sakene som skal vedtas, er ungdomsforumet en viktig arena for å forberede unge delegater før selve konferansen. Her har over 2000 rovere og ledere fra 170 land deltatt på konferansen som egentlig skulle egentlig bli avholdt i fjor. Koronapandemien medførte at den ble avholdt digitalt året etter. 

Et utvalg av saker som ble vedtatt på konferansen: 

Pia Melin Grassbøl ble gjenvalgt i Verdenskomiteen. De ordinære medlemmene som ble stemt inn har en rekordlav gjennomsnittsalder, på 37 år.

Det er offisielt bestemt at alle speidere uavhengig av seksuell orientering, kjønnsuttrykk, rase, funksjonshemminger, osv. skal ha lik mulighet til å være med å påvirke i organisasjonen vår. WOSM skal være karbonnøytrale innen 2033!

Forslag på avslutning:

I 2023 blir verdenskonferansen og ungdomsforumet avholdt i Egypt. Hvis du da er mellom 18 og 26 år og ønsker å utgjøre en forskjell for speiding på internasjonalt nivå, bør du absolutt søke om få delta. Som ungdomsdelegat vil du lære mye om speiderarbeid i hele verden og speidingens rolle i samfunnet. Dette er en spennende mulighet du ikke vil angre på om du tar!

I delegasjonen fra KFUK-KFUM-speiderne og Norges speiderforbund er følgende representert: Eirik Ulltang Birkeland (NSF), Alfred Mestad Rønnestad (KM), Erik  Steinsbu Wasberg (NSF), Marthe Hellum (NSF), Halvard Strømme Wersland (KM), Markus A Ho-Yen (KM), Magnus Gullbrå (KM), Elias Borge-Ilseth (KM), Håvard Djupvik (NSF), Knut Slettebak (NSF), Freja Dohrn Ellefsen(NSF), Peer-Johan Ødegaard (NSF), Svein H. Gunnes (NSF)


Hva er World Scout Conference?

  • WOSMs generalforsamling. Konferansen bestemmer blant annet hvem som skal være vertskap for jamboree, hvem som skal sitte i verdenskomiteen, og ulike strategier for speiding internasjonalt.
  • Ble arrangert for første gang i London i 1920.
  • Norge var vertskap i 1949 og 1996.

 
Hva er en Youth Advisor, og hvem er de?

  • Ungdomsrådgiverne er seks personer som blir observatører i verdenskomiteen og medlemmer av ulike arbeidsgrupper. De skal jobbe med å fremme unge medlemmers syn på speiding i WOSM.
  • De blir valgt på ungdomsforumet etter en valgkamp mellom kandidatene.
  • Dagens ungdomsrådgivere sitter frem til neste verdenskonferanse i Egypt 2024. De er Yoobinnara Kim fra Sør-Korea, Alhassan Soltan fra Egypt, Melissa Wilm Senna Pinto fra Brasil, Fatima Aliyeva fra Azerbaijan og Reese Melina fra Belize.