Trykk her for å se presentasjonene fra Lederkonferansen 
 

Kursøkt 1 - Lørdag kl 09.00 - 11.00

Introkurs for nye ledere

Introkurset er for deg som nylig har blitt leder, går fra rover til leder eller bare ønsker en oppfriskning. Kurset gjennomgår hva det vil si å være leder, tips og triks til en enklere lederhverdag, og gir en oversikt over  ressurser og hjelpemidler du har som leder.

Rekrutteringskurs

Dette kurset tar for seg grunnprinnsippne for rekruttering og inneholder det viktigste fra både leder- og speiderrekruttering. På kurset får du lære om hvordan markedsføre speidergruppen, invitere nye medlemmer og ledere og hvilke rekrutteringsverktøy forbundet har. På kurset blir det satt av tid til at du kan jobbe med rekruttering for din gruppe.

Hvor skal gruppa være om fem år?

Hvordan kan dere planlegge strategisk for speidergruppa og bruke de ressursene dere har, sette mål, og delegere og fordele ansvar? Denne økta passer for alle som har ambisjoner om å vokse og gi bedre speiding.

Barn med spesielle behov

Kursets formål er å gi deltakerne innsikt i hvordan tilrettelegge for at alle barn og unge skal oppleve læring, mestring og tilhørighet i speideren. Kurset tar blant annet for seg hvordan tilrettelegge møter, turer og leirer, hvordan å jobbe sammen i ledergruppa for å forebygge og stoppe uønsket atferd og samarbeid med foresatte.

Speiderarbeidet etter pandemien

Hvordan har pandemien påvirket speiderarbeidet og annen frivillig aktivitet? Hvilke muligheter har dukket opp, og hvordan kan speidergruppen styrke arbeidet? Disse og andre spørsmål er utgangspunktet for spennende diskusjoner i denne økten.

Kursøkt 2 - Lørdag kl 13.00 - 15.00

Tips & triks om markedsføring og rekruttering 

Dette kurset gjennomgår hvilke markedsføringsmuligheter du har for speidergruppen din. Nettsider, aktiviteter og sosiale medier blir demonstrert, og kommunikasjonsansatte er på plass for å hjelpe deg med å sette i gang arbeidet.

Inkludering og mangfold

Dette kurset tar for seg hvordan du kan drive et åpent og inkluderende speiderarbeid og nå ut til flere målgrupper enn i dag. Kurset holdes av Norsk Friluftsliv. 

Hvordan utvikle unge ledere

Ungt lederskap er en viktig del av speideren. Dette kurset tar for seg hvordan du kan bruke patruljemetoden, roverarbeidet og lederfelleskapet for å styrke gruppen og utvikle unge ledere.

Rekrutteringskurs

Dette kurset tar for seg grunnprinnsippne for rekruttering og inneholder det viktigste fra både leder- og speiderrekruttering. På kurset får du lære om hvordan markedsføre speidergruppen, invitere nye medlemmer og ledere og hvilke rekrutteringsverktøy forbundet har. På kurset blir det satt av tid til at du kan jobbe med rekruttering for din gruppe.
 

Kursøkt 3 - Søndag kl 09.00 - 10.45

Tips & triks om markedsføring og rekruttering 

Dette kurset gjennomgår hvilke markedsføringsmuligheter du har for speidergruppen din. Nettsider, aktiviteter og sosiale medier blir demonstrert, og kommunikasjonsansatte er på plass for å hjelpe deg med å sette i gang arbeidet.

Lederstien

Ønsker du at det skal være attraktivt å være leder i din speidergruppe? Lederstien er et verktøy for å lede frivillige hos oss. Modellen viser hvordan vi kan dele opp det vi gjør i speideren i tidsavgrensede oppgaver, som vil gjøre det lettere å rekruttere nye og utvikle de lederne vi har.

Speiderprogram og ressurser

På dette kurset lærer du om speiderprogrammet og hvordan du kan bruke forbundets ressurser til å enkelt planlegge spennende møter og turer.

Lek og leirbål

Speiding er gøy! På dette kurset lærer du om hvordan du kan bruke lek i speiderarbeidet, hvordan planlegge et godt leirbål, og du får prøvd deg på en rekke nye leker og sanger.

Du finner alle presentasjonene fra Lederkonferansen samlet her.